Pozvánka
Na základe záverov Výkonného výboru o. z. Tatry – Pieniny LAG zo dňa 01. 12. 2017, Vás pozývam na rokovanie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2018 (pondelok) o 13.00 hod. v kongresovej miestnosti v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Prístup na rokovanie valného zhromaždenia majú aj nečlenovia o.z. Tatry – Pieniny LAG
Pozvanka_15012018001