Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG

Vás pozýva na informačný seminár s názvom „Verejné obstarávanie pre projekty realizované v rámci realizácie stratégie CLLD“. Seminár je určený pre členov MAS a všetkých potenciálnych žiadateľov v rámci výziev stratégie CLLD „Od Tatier k Dunajcu“.Viac informácii si môžete stiahnúť v priloženom súbore v PDF.