Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF a Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klubu mladých farmárov“

Termín konania: 16. – 17. februára 2018

Miesto konania: Drienica, Hotel Šomka, Drienica 566, 083 01 /východné Slovensko/

16. február 2018 /piatok/

8:00 – 9:00          Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10          Otvorenie, predstavenie aktivít ASYF (Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov Slovenska-ASYF)

9:10 – 9:25           Predstavenie Regionálnej antény NSRV SR pre Prešovský kraj (RA NSRV SR pre Prešovský kraj)

9:25 – 10:15         Problematika mladých farmárov a podpory mladých  farmárov

  • Výzva pre malých farmárov 6.3,
  • Plánovaná výzva pre mladých farmárov 6.1 (zástupca PPA)

10:15 – 10:30     Občerstvenie

10:30 – 11:30      Aktuálne zmeny v oblasti pozemkového práva v nadväznosti na  PRV SR 2014 – 2020,

(Ing. Andrej Vašek,  riaditeľ odboru pozemkového, sekcie legislatívy MPRV SR)

  •  novela zákona 330/1991 Z.z. (oblasť náhradných pozemkov)
  • novela zákona 504/2003 Z.z. (upozornenie na zmeny vyplývajúce z novely)

11:30 – 11:50     Podporné mechanizmy financovania a poistenia pri implementácii projektov pre nielen mladých farmárov (Ing. Stanislav

Chovanec – OK GROUP SLOVAKIA, a. s.)

11:50 – 12:10    Výživa dojníc s programom Bábolna (zástupca firmy AKI)

12:30  –  13:30 OBED

Správna implementácia podnikateľského plánu v súvislosti s implementáciou podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020:

13:30  – 14:30    Inovácie v živočíšnej výrobe a predstavenie aplikácie pre efektívnejší chov Dojníc – EkonMODmilk (Ing. Miroslav

Záhradník, VÚŽV Nitra)

14:30 – 15:10     Povinnosti chovateľa zvierat voči RVPS (MVDr. Valerián Kvokačka, RVPS Prešov)

15:10 – 15:30     Ekologické poľnohospodárstvo, podopatrenie 6.1, Naturalis (Ing. Jaroslav Drobný, Naturalis)

15:30 – 16:30     PSSR – registrácia farmy, chov HD, Winreg, prístup farmára, najčastejšie nedostatky pri plemenitbe a registrácii zvierat.

(Ing. Maroš Spišák, vedúci regionálneho strediska, vedúci Konzulent KÚ HD RS Prešov)

16:30  –  16:45   Občerstvenie

16:45  –    17:30 Právna poradňa pre farmárov (JUDr. Robert Čalfa)

17:30  –  19:00   Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov:

  1. Prijímanie nových členov
  2. Vízia Združenia mladých farmárov na Slovensku  k budúcej SPP
  3. Diskusia (otázky, na ktoré nestačil cez program čas)

19:00                    VEČERA