Rokovanie výkonného výboru sa venovalo najmä týmto témam

  1. Prijatie nových členov do organizácie
  2. Aktivity pri zabezpečovaní chodu MAS – schválenie výziev
  3. Informácia o zámeroch obcí