Cyprián n. o. a MAS Tatry – Pieniny LAG zorganizovali v dňoch 29. až 30. júna vzdelávací kurz pre miestnych obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o liečivé účinky byliniek, ktorého sa zúčastnilo 40 účastníkov. Kurz bol dvojdňový s tým, že prvý deň sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil blok dvoch prednášok spojených s video prezentáciou. Prvá prednáška sa venovala histórii ľudového liečiteľstva od počiatkov vývoja poznania človeka cez stredovek až po súčasnosť  a venovala sa aj základným pravidlám, ktoré je potrebné pri zbere liečivých rastlín dodržiavať. Druhá prednáška predstavila 42 liečivých bylín s ich podrobným popisom ako i s ich liečivými vlastnosťami. Pred obedom sa uskutočnila ešte prehliadka kláštorných záhradiek s odborným sprievodcom. Po obede sa uskutočnila terénna exkurzia s poznávaním liečivých rastlín ale nielen ich na území Pieninského národného parku v okolí turistického chodníka z Červeného Kláštora na kótu Cerla. Prezentácie prednášok si môžete stiahnuť tu.

Druhý deň sa uskutočnila exkurzia do Plavnice a Plavča, kde pracovníci firmy Agrokarpaty, ukázali účastníkom plantáže s pestovanými liečivými rastlinami, predstavili proces spracovania a bylenia čaov a produktov s liečivými bylinami.