Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na záverečnú konferenciu, ktorá sa uskutoční  dňa 21. septembra 2018. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko. Cieľom záverečnej konferencie je zhodnotenie a prezentácia výsledkov a výstupov projektu.

Bližšie informácie nájdete v pozvánka_interreg_vzdelavanie