V Stebnickej Hute sa 21. 9. 2018 uskutočnila záverečná konferencia projektu “Modrené vzdelávanie otvára vidiek podnikaniu”. Projekt mal cieľ moderným vzdelávaním, prepájaním teórie s praxou s využívaním inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ponúknuť mladým ľuďom, študentom a absolventom možnosť získať vedomosti a zručnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného územia PL-SK, a tým podporiť ich adaptabilitu a uplatnenie na trhu práce v území. Konferencie sa zúčastnilo cca 100 účastníkov medzi nimi aj traja členovia našej MAS – ky.