Teplotné pomery

Teplota vzduchu je najdôležitejším kritériom pre rôzne ľudské činnosti, patrí k základným určujúcim charakteristikám klímy. Výšková amplitúda predstavuje na území MAS 2198  m (od 429 m pri rieke Dunajec v Lesnici do 2627 m Ľadový štít vo Vysokých Tatrách), čo sa prejavuje aj v zmenách teplotných charakteristík s nadmorskou výškou.

Priľahlé územie rieky Dunajec a okolie rieky Poprad (pod Bušovcami) patria do klimatickej oblasti mierne teplej, vlhkej, s chladnou až studenou zimou, s kotlinovým efektom. Priemerná januárová teplota je do -3 °C, júlová nad 16 °C. Priemerný počet letných dní (teplota vystúpi nad 25 C 0) je do 50 dní. Priemerná ročná  teplota je 6,5 °C.

Väčšia časť územia (Spišská Magura so svojimi kotlinami) má mierne chladnú, veľmi vlhkú klímu s priemernou júlovou teplotou od 12 °C do 16 °C. Teplotné pomery sa tu menia podľa nadmorskej výšky a expozície. Hrebeňové polohy Spišskej Magury sú chladnejšie počas celého roka s priemernou ročnou teplotou 5,5 °C. Počas roka je dlhodobo najchladnejším mesiacom mesiac január s priemernou teplotou -6 °C, absolútne najnižšia teplota dosiahla hodnotu -36,3 °C.  Najteplejším mesiacom je júl s teplotou +16 °C. Absolútne maximá sa vyskytujú od júna do augusta s maximom 34,7 °C. Počet mrazových dní, keď teplota vzduchu poklesne pod 0 °C, je v dolinách okolo 140, na hrebeňoch o 25 dní viac. Celé územie je zaradené do oblasti so značne veľkou až veľkou mrazovosťou. Prvé mrazy bývajú okolo 25. septembra a posledné približne 20. mája.

Samostatnou kapitolou sú klimatické pomery v katastrálnych územiach obcí  Ždiar a Tatranská Javorina, kde vo vyšších polohách nastupuje chladná horská, veľmi vlhka klíma s júlovou priemernou teplotou od 10 °C do 12 °C, ktorá sa v hrebeňových partiách mení na studenú horskú, veľmi vlhkú klímu s priemernou júlovou teplotou do 10 °C. Priemerná januárová teplota sa mení s nadmorskou výškou od – 7 C0 až po -12 C0 v najvyšších nadmorských výškach.

Vlhkosť vzduchu a zrážkové pomery

V Červenom Kláštore je priemerný ročný úhrn zrážok 775 mm zrážok, na hrebeňoch Spišskej Magury vyše 1000 mm. V oblasti Vysokých Tatier priemerne množstvo zrážok stúpa s nadmorskou výškou až na 2000 mm. Územie má dostatok vlahy,  t.j. prevažujú zrážky nad výparom. Maximum zrážok v území je v júli (asi 120 mm),  a minimum v januári (asi 24 mm). Vzhľadom na svoju polohu k prevládajúcemu prúdeniu vzduchu a k Vysokým Tatrám, môže dochádzať v území k nepravidelným kulmináciám zrážkovej činnosti. Tak to bolo 10. júla 1934 kedy za 24 hodín napršalo 117,8 mm zrážok. Podobne tomu bolo 30 júna 1973, kedy v Osturni padlo 116,5 mm zrážok za 24 hodín. Posledná väčšia celoplošná kulminácia zrážok v území bola 7. júla 1997.

Oblačnosť

Oblačnosť sa v priebehu roka mení: najmenšia je v septembri, najväčšia v decembri. Počet jasných dní v roku je cca 125, počet zamračených 240. Najjasnejšími mesiacmi sú september, október, najoblačnejšími sú január, november a december. Medzi časté úkazy patria hmly – počas roka sa vyskytuje v údolných častiach v počte 56 – 70 dní. Najhmlistejšie mesiace sú august až október.

Snehová pokrývka

Snehová pokrývka sa vytvára v priemere v polovici novembra, vo vyšších polohách o dva týždne skôr. Posledný deň so snehovou pokrývkou je začiatkom apríla, na horách o 2 až 3 týždne neskôr. Priemerná výška snehovej pokrývky v sa pohybuje v januári v údoliach okolo 20 cm, na hrebeňoch 40 – 50 cm.

Vietor

V území prevláda juhozápadné až severozápadné prúdenie. Rýchlosti vetra tu v priemere prevyšujú hodnotu 4 m.s-1. Najveternejším obdobím v území je koniec zimy, najnižšie hodnoty sú koncom leta a začiatkom jesene.