Manažérka našej Mas-ky sa dňa 7.11.2018 zúčastnila rokovania Prešovského samosprávneho kraja so zástupcami miestnych akčných skupín, ktoré pôsobia na území PSK. Stretnutie sa konalo za účelom vzájomnej informovanosti o problémoch, ktoré majú MAS pri implementácii Stratégii CLLD, s prísľubom pomoci zo strany vedenia PSK pri ich riešení na úrovní riadiacich orgánov. Rokovania podobného charakteru by sa v záujme zlepšenia vzájomnej informovanosti mali uskutočňovať opakovane v pravidelných intervaloch.