Prosím podporte rozvoj územia Miestnej akčnej skupiny poukázaním  2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech našej organizácie.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – stiahnuť

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – stiahnuť

Návod na vyplnenie vyhlásenia – stiahnuť