Dňa 24.4.2019 sa uskutočnilo v kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi školenie k výzvam na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci opatrení 7.2 a 7.5. Dokumentáciu zo školenia si môžete pozrieť na týchto odkazoch