MAS Tatry – Pieniny LAG bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP na projekt “Činnosti spojené s implementáciou stratégie CLLD MAS Tatry – Pieniny LAG” Celú schválenú žiadosť si môžete pozrieť tu