Miestna akčná skupina Tatry-Pieniny LAG zverejnila “Indikatívny harmonogram výziev” pre IROP na rok 2019. Bližšie informácie môžete získať na tomto odkaze PDF.