Mas Tatry – Pieniny LAG Vás pozýva spolu s organizátormi na kultúrno spoločenské podujatie “Kláštorný deň” ktoré sa uskutoční 15. septembra 2019 v NKP Kláštor kartuziánov Červenom Kláštore. Program je v priloženej pozvánke.

Plagat_klast_den