MAS Tatry-Pieniny LAG oznamuje plánované predčasné zrušenie výziev IROP ku dňu 13.09.2022 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev. Po zapracovaní zmien, budú výzvy vyhlásené nanovo.

Predmetom zrušenia sú výzvy:
IROP-CLLD-Q427-512-002
IROP-CLLD-Q427-512-003
IROP-CLLD-Q427-512-004
IROP-CLLD-Q427-512-005
IROP-CLLD-Q427-512-006

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-512-003

Výzva IROP – podpora podnikania a inovácii

Výzva komunitné sociálne služby C1

Výzva teréne a ambulantné služby C2

Výzva zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel B2

Výzva na nákup vozidiel spoločnej doprava osôb B3

Vzor Zmluvy o príspevok