Vážení záujemcovia o výzvu IROP-CLLD-Q427-511-001 zo dňa 21.4.2020 vyhlásenú MAS Tatry-Pieniny LAG oznamujeme Vám, že z dôvodu opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19, týkajúci sa zákazu hromadných podujatí, nemôžme uskutočniť stretnutie – školenie záujemcov o túto výzvu. Bližšie informácie  si môžete stiahnuť v PDF tu.