MAS Tatry – Pieniny LAG zverejnila indikatívny harmonogram výziev IROP (aktualizácia č. 2) na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020) pre MAS Tatry – Pieniny LAG. Harmonogram si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.