Schválený a zverejnený harmonogram výziev pre opatrenia PRV na rok 2021 podpísaný podpredsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.