MAS Tatry Pieniny LAG predlžuje dátum uzavretia výzvy MAS_066/7.5/3 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  z  15.2.2021 na 10.3.2021.