Členská základňa občianskeho združenia Tatry -Pieniny LAG 

Záujmová skupina verejnej správy

 1. Bušovce (Web)
 2. Červený Kláštor (Web)
 3. Haligovce (Web)
 4. Havka (Web)
 5. Jezersko (Web)
 6. Jurské (Web)
 7. Krížová Ves (Web)
 8. Lendak (Web)
 9. Lechnica (Web)
 10. Lesnica (Web)
 11. Majere (Web)
 12. Malá Franková (Web)
 13. Matiašovce (Web)
 14. Osturňa (Web)
 15. Rakúsy (Web)
 16. Reľov (Web)
 17. Podhorany (Web)
 18. Slovenská Ves (Web)
 19. Spišská Belá (Web)
 20. Spišská Stará Ves (Web)
 21. Spišské Hanušovce (Web)
 22. Stráňany (Web)
 23. Tatranská Javorina (Web)
 24. Veľká Franková (Web)
 25. Veľká Lesna (Web)
 26. Veľký Lipník (Web)
 27. Vojňany (Web)
 28. Výborná (Web)
 29. Zálesie (Web)
 30. Ždiar (Web)

Záujmová skupina podnikateľského sektora

 1. Jana Bartkovská – PIENINY KLUB, Lesnica 62, WEB
 2. Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Sp. Hanušovce, Spišské Hanušovce 14,
 3. SKICENTRUM STREDNICA – ŽDIAR, a.s., Ždiar 670, WEB
 4. PIENSPOL, s.r.o., Lechnica 132
 5. Chata Pieniny, Lesnica 147 s.r.o., WEB
 6. Jaroslav Kočinský, Spišská Stará Ves, Štúrova 582/34, WEB
 7. Ing. František Krempaský IFK spol., Spišské Hanušovce 163, WEB
 8. Lysina, s.r.o., Stráňany 46,
 9. Združenie pltníkov Dunajec, s.r.o., Majere 34,, WEB
 10. Helena Regecová, Červený Kláštor 41, WEB
 11. Jozef Sičár, Spišské Hanušovce 208,
 12. Ladislav Simoník – DUNAJEC – TOUR, Haligovce 188, WEB
 13. Stanislav Škantár CANOERAFT – DUNAJEC, Spišská Stará Ves, Štúrova 261/24, WEB
 14. Svojpomocné družstvo poľnohospodárov, Lesnica 9,
 15. Selveková Andrea, Hlavná 43/59, WEB
 16. Nebus Ján, Školská 14, Lendak
 17. Poľnohospodárske družstvo “Goral”, Veľká Franková 124,
 18. Kanty s.r.o. Garbiarska 2406/19 a, Kežmarok
 19. Daniella Pienap s.r.o., Penzión Daniella, Veľký Lipník 283 WEB
 20. Ľubomír Kučera, Vojňany 43, WEB
 21. PD Zamagurie, Spišské Hanušovce

Záujmová skupina občianskeho sektora

 1. Ramagu o.z., SNP 30/59,  Spišská Stará Ves 061 01, WEB
 2. CYPRIAN, n.o., Pod lipami 20, Červený Kláštor, WEB
 3. Čubanová Ľubomíra, Osturňa č. 292,
 4. Danková Mária Ing., Červený Kláštor 25
 5. Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves
 6. Múzeum Ľudovej kultúry v Lendaku, Potočná 249/22, Lendak,
 7. Siska Martin, Slov.nár.povstania 499/59, Spišská Belá,
 8. Jozef Pichnarčík Ing. Majere 35
 9. o.z. Zamagurie, Červený Kláštor 41