Členská základňa občianskeho združenia Tatry -Pieniny LAG 

Záujmová skupina verejnej správy

 1. Bušovce (Web)
 2. Červený Kláštor (Web)
 3. Haligovce (Web)
 4. Havka (Web)
 5. Jezersko (Web)
 6. Jurské (Web)
 7. Krížová Ves (Web)
 8. Lendak (Web)
 9. Lechnica (Web)
 10. Lesnica (Web)
 11. Majere (Web)
 12. Malá Franková (Web)
 13. Matiašovce (Web)
 14. Osturňa (Web)
 15. Rakúsy (Web)
 16. Reľov (Web)
 17. Podhorany (Web)
 18. Slovenská Ves (Web)
 19. Spišská Belá (Web)
 20. Spišská Stará Ves (Web)
 21. Spišské Hanušovce (Web)
 22. Stráňany (Web)
 23. Tatranská Javorina (Web)
 24. Veľká Franková (Web)
 25. Veľká Lesna (Web)
 26. Veľký Lipník (Web)
 27. Vojňany (Web)
 28. Výborná (Web)
 29. Zálesie (Web)
 30. Ždiar (Web)

Záujmová skupina podnikateľského sektora

 1. Jana Bartkovská – PIENINY KLUB, Lesnica 62, WEB
 2. Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Sp. Hanušovce, Spišské Hanušovce 14,
 3. SKICENTRUM STREDNICA – ŽDIAR, a.s., Ždiar 670, WEB
 4. PIENSPOL, s.r.o., Lechnica 132
 5. D.J.K., s.r.o. – Dunajec Village, Červený Kláštor 12, WEB
 6. WebComs s.r.o., SNP 116/134, Spišská Stará Ves WEB
 7. Chata Pieniny, Lesnica 147 s.r.o., WEB
 8. Jaroslav Kočinský, Spišská Stará Ves, Štúrova 582/34, WEB
 9. Ing. František Krempaský IFK spol., Spišské Hanušovce 163, WEB
 10. Mgr. Ján Hubcej, Červený Kláštor 33, WEB
 11. Lysina, s.r.o., Stráňany 46,
 12. Združenie pltníkov Dunajec, s.r.o., Majere 34,, WEB
 13. Pichnarčík Milan Ing., Majere 18
 14. Helena Regecová, Červený Kláštor 41, WEB
 15. Jozef Sičár, Spišské Hanušovce 208,
 16. Ladislav Simoník – DUNAJEC – TOUR, Haligovce 188, WEB
 17. Stanislav Škantár CANOERAFT – DUNAJEC, Spišská Stará Ves, Štúrova 261/24, WEB
 18. Svojpomocné družstvo poľnohospodárov, Lesnica 9,
 19. Selveková Andrea, Hlavná 43/59, WEB
 20. Nebus Ján, Školská 14, Lendak
 21. Čubanová Ľubomíra, Osturňa č. 292,
 22. Ivana Doyle, Inovecká 50, Nitra,
 23. Poľnohospodárske družstvo “Goral”, Veľká Franková 124,
 24. Kanty s.r.o. Jesenského 352, Spišská Stará Ves
 25. Daniella Pienap s.r.o., Penzión Daniella, Veľký Lipník 283 WEB
 26. Madera ZM s.r.o., Ždiar 420, WEB,
 27. Ľubomír Kučera, Vojňany 43, WEB
 28. PD Zamagurie, Spišské Hanušovce
 29. Ing. Mária Vidová, Tatranská 422/51, Lendak

Záujmová skupina občianskeho sektora

 1. Ramagu o.z., SNP 30/59,  Spišská Stará Ves 061 01, WEB
 2. CYPRIAN, n.o., Pod lipami 20, Červený Kláštor, WEB
 3. Danková Mária Ing., Červený Kláštor 25
 4. Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves
 5. Múzeum Ľudovej kultúry v Lendaku, Potočná 249/22, Lendak,
 6. Popovič Peter, 1. mája 25, Spišská Belá
 7. Siska Martin, Slov.nár.povstania 499/59, Spišská Belá,
 8. Ján Tulušák PaeDr., Hlavná 88/126, Matiašovce
 9. Jozef Pichnarčík Ing. Majere 35
 10. o.z. Zamagurie, Červený Kláštor 41