Všetky dôležité dokumenty občianskeho združenia sú umiestnené na tejto tránke a dajú sa stiahnúť:

  • Stanovy občianského združenia TATRY-PIENINY LAG PDF.
  • Integrovanú stratégiu rozvoja pre územie Tatry – Pieniny 2007 – 2013 si môžete stiahnúť PDF.
  • Prihláška za člena občianskeho združenia TATRY – PIENINY Word.
  • IČO Identifikačné číslo PDF.
  • Výpis z registra občianskych združení PDF