Územie MAS Tatry – Pieniny LAG svojou štruktúrou vytvára ideálne podmienky pre rozvoj ekologického cestovného ruchu s trvalo udržateľným hospodárskym využitím prírodného potencionálu územia.