Project Description

Projektová dokumentácia cykloturistického chodníka bola realizovaná ako časť cykloturistickej magistrály okolo Tatier, pod názvom „Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť Pieniny – projektová príprava“.