Project Description

Stratégia CLLD na základe dôkladnej analýzy, určení silných a slabých stránok, príležitosti a ohrození, definuje víziu a následne strategický cieľ územia o.z. Tatry – Pieniny LAG. Základné údaje k projektu nájdete kliknutím na tento súbor PDF