Project Description

Program obnovy dediny
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria bolo viackrát úspešné v podávaní projektov cez Program obnovy dediny, ktorého nositeľom je Ministerstvo životného prostredia SR.