Project Description

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria v roku 2012 bolo úspešné pri predložení projektu „Zlepšenie podmienok pre rekreačné a športové využitie Pienin a Zamaguria“ z programu “Náš vidiek”.