Projekt rozvoj cykloturistiky v pohraničnom území okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa bol financovaný z programu Phare CBC v rámci Pilotnej grantovej schémy Ministerstva hospodárstva SR v roku 2001. V rámci projektu ktorý bol podporený vo výške 761 836 Sk bez DPH.
Z projektu bolo:

  • vyznačených 286 km cyklotrás
  • inštalovaných 152 cykloturistických orientačných značiek a orientačné cykloznačenie
  • osadených 9 ks orientačných tabúľ s mapami cyklotrás s rozmermi 100 x 80 cm
  • na horských priechodoch postavené 3 zastrešené oddychové zariadenia na oddych a úkryt pre cykloturistov
  • vydaný sprievodca cyklotrasami s mapou a s výškovými prevýšeniami v počte 5000 ks v slovenčine, poľštine, nemčine a angličtine