V kancelárii MAS Tatry – Pieniny LAG sa pravidelne uskutočňujú konzultácie s potencionálnymi realizátormi implementácie stratégie CLLD “Od Tatier k Dunajcu.