Indikatívny harmonogram výziev MAS Tatry – Pieniny LAG na predkladanie žiadostí o príspevok z PRV na rok 2023 si môžete pozrieť vo formáte PDF

Indikatívny harmonogram výziev MAS Tatry – Pieniny LAG na predkladanie žiadostí o príspevok na obdobie január 2022 až december 2022 si môžete pozrieť vo formáte PDF

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2021 až december 2021) pre Integrovaný operačný program pre obdobie január 2021 až december 2021 si môžete pozrieť tu

Schválený harmonogram výziev pre opatrenia PRV na rok 2021 podpísaný podpredsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Schválený harmonogram výziev pre PRV december 2020 podpísaný podpredsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.   

Indikatívny harmonogram výziev pre IROP – 1. aktualizácia na predkladanie žiadostí NFP na rok 2020 je zverejnený na tomto odkaze PDF

Schválený harmonogram výziev pre PRV október 2020 podpísaný podpredsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Indikatívny harmonogram výziev IROP (aktualizácia č. 2) na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020) pre MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tuPodrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Schválený harmonogram výziev verzia 1 pre PRV podpísaný predsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Harmonogram bol 12. 4. 2019 schválený Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Indikatívny harmonogram výziev pre IROP na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie september 2019  až december 2019), ktorý bol schválený 4.9.2019 je zverejnený na tomto odkaze PDF