Schválený harmonogram výziev pre opatrenia PRV na rok 2021 podpísaný podpredsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Schválený harmonogram výziev pre PRV december 2020 podpísaný podpredsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.   

Indikatívny harmonogram výziev pre IROP – 1. aktualizácia na predkladanie žiadostí NFP na rok 2020 je zverejnený na tomto odkaze PDF

Schválený harmonogram výziev pre PRV október 2020 podpísaný podpredsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Indikatívny harmonogram výziev IROP (aktualizácia č. 2) na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020) pre MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tuPodrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Schválený harmonogram výziev verzia 1 pre PRV podpísaný predsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Harmonogram bol 12. 4. 2019 schválený Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Indikatívny harmonogram výziev pre IROP na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie september 2019  až december 2019), ktorý bol schválený 4.9.2019 je zverejnený na tomto odkaze PDF