Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-512-003

Výzva IROP – podpora podnikania a inovácii

Výzva komunitné sociálne služby C1

Výzva teréne a ambulantné služby C2