Výzva B1 investície do cyklistických trás
Výzva B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Aktivita B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Výzva C1 – Komunitné služby

Výzva C2 – Terénne a ambulantné služby

Výzva A1 – Podpora podnikania a inovácii