Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Od Tatier k Dunajcu
Termíny hodnotiacich kol: 20.6.2020 a 20.9.2020
Aktualizácia výzvy