Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-001.

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu C1 – “Komunitné sociálne služby”.

Výzvu a jej prílohy si môžete stiahnuť na odkaze, ktorý obsahuje:

 • Výzva na predkladanie ŽoPr C1
 • Príloha výzvy c. 2 – Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov
 • Príloha výzvy c. 3 – Zoznam_ merateľných_ukazovateľov
 • Príloha výzvy c. 4 – Kritéria_pre_vyber_projektov

Formulár ŽoPr a prílohy si môžete stiahnuť na odkaze, ktorý obsahuje:

 • Formulár_ŽoPr.docx
 • Prilohu_č.1_Splnomocnenie.docx
 • Prílohu_č.3_Úverový prísľub.docx
 • Prílohu_5_Rozpočet projektu.xlsx
 • Prílohu_6_Ukazovatelia hodnotenia finančnej situácie.xlsx

Prílohy ŽoPr – test podniku v ťažkostiach si môžete stiahnuť na odkaze, ktorý obsahuje:

 • Prilohu_č.1-ŽoPr-Test_podniku_v_ťažkostiach.xlsx
 • Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_ťažkostiach.pdf
 • Prílohu_č.2b-ŽoPr-Inštrukcia_k_určeniu_podniku_v_ťažkostiach.pdf

Aktualizácia výzvy kód IROP-CLLD-Q427-512-002 pre aktivitu C1 obsahuje:

 • Informácia o aktualizácii výzvy C1 vo formáte PDF
 • Dokumentácia aktualizácie výzvy C1 so sledovaním zmien vo formáte ZIP
 • Dokumentácia aktualizácie výzvy C1 bez sledovania zmien vo formáte ZIP