MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podporu na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Výzvu a všetky jej prílohy nájdete na tomto odkaze.

Aktualizácia výzvy PDF –  predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP do 30.9.2021.

Aktualizácia  výzvy PDF – predlženie termínu na predkladanie ŽoNFP do 1. 11. 2021