MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B1 – Investície do cyklistických trás  a súvisiacej podpornej infraštruktúry s cieľom  zlepšenia udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Dátum aktualizácie výzvy 12.1.2023

Informácia o aktualizácii

Kompletná dokumentácia so sledovaním zmien

Kompletná dokumentácia bez sledovania zmien


 

Dátum vyhlásenia: 26. 10. 2022

Text výzvy

Prílohy výzvy

Prílohy žiadosti o príspevok