Podnikateľ z územia MAS Tatry-Pieniny LAG, Pavel Bachleda – BAPAS, sa teší z nového stroja, na ktorý získal finančnú podporu od MAS Tatry-Pieniny LAG. Projekt bol realizovaný v meste Spišská Belá. Cieľom projektu bolo poskytnúť novú službu pre finalizáciu výstavby chodníkov, ciest v regióne. Obstaranie minifinišéra s veľkým spektrom nasadenia žiadateľovi umožňuje poskytovať túto službu na vysokej úrovni, s vysokou presnosťou a kvalitou. Je novou službou pre žiadateľa, je novou službou pre región. V dôsledku realizácie projektu vytvoril podnik jedno nové pracovné miesto – technik obsluhy minifinišera. Pavel Bachleda – BAPAS je zhotoviteľom stavebných prác pri výstavbe či rekonštrukcii miestnych komunikácií pre veľké množstvo obcí z územia MAS. Skvalitnenie jeho prác teda znamená kvalitnejšie miestne komunikácie v území MAS a spokojnosť členských obcí. Veríme, že tento projekt bude motiváciou pre ďalších podnikateľov z územia MAS pre čerpanie financií z výziev MAS.
Celkové výdavky projektu: 118 680,00 €
Poskytnutý príspevok z MAS: 49 992,25 €