V štvrtok 21. 12. 2023, sa uskutočnilo XI. Valné zhromaždenie o. z. MAS Tatry – Pieniny LAG. Predmetom rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za uplynulé obdobie a schválenie plánu práce v roku 2024. Združenie má 63 členov a rozprestiera sa na území o výmere cca 510 km. V súčasnosti pripravuje pre samosprávy tri výzvy, ktoré budú zverejnené v najbližšom období. Dúfame, že prispejú k zlepšeniu kvality života obyvateľom v území MAS Tatry – Pieniny LAG.  Viac o VZ sa môžete dočítať na odkaze.