Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Nezaradené

/Nezaradené
3105. 2023

PRV 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti

31.05.2023|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Tatry – Pieniny LAG (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § […]

3105. 2023

Projekt Aquabela

31.05.2023|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

Firma DARUS stav s.r.o. so sídlom v Spišskej Belej má pôsobnosť na celom území miestnej akčnej skupiny Tatry-Pieniny LAG. Spoločnosť pôsobí […]

1602. 2023

Realizované projekty

16.02.2023|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

2501. 2023

C2 Terénne a ambulantné služby

25.01.2023|Nezaradené|0 Comments

MAS Tatry_Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-011

Špecifický cieľ: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami […]

2401. 2023

C1 Komunitné sociálne služby

24.01.2023|Nezaradené|0 Comments

MAS Tatry_Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-010

Špecifický cieľ: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami […]

2401. 2023

Výzva IROP – A1 podpora podnikania a inovácii

24.01.2023|Nezaradené|0 Comments

MAS Tatry_Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2
Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-511-001

Špecifický cieľ: Zvýšenie […]

2211. 2022

Minifinišér Spišská Belá foto

22.11.2022|Nezaradené|0 Comments

2910. 2022

Aktivita B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

29.10.2022|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na Aktivita B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy […]

2610. 2022

Výzva B1 investície do cyklistických trás

26.10.2022|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B1 – Investície do cyklistických trás  a […]

2010. 2022

Výzva B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

20.10.2022|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B2 “Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel” […]