Územie MAS sa nachádza na severe Slovenska a ohraničujú ho na západe Vysoké Tatry, na severe štátna hranica s Poľskom, na východe Šarišsko-ľubovnianske medzihorie a na juhu vojenský priestor Javorina a rieka Poprad.

Administratívno – správne sa územie verejno-súkromného partnerstva nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. V okrese Poprad sa nachádzajú katastrálne územia obcí Ždiar a Tatranská Javorina, v okrese Stará Ľubovňa katastrálne územia obcí Stráňany, Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce a Veľká Lesná. Ostatných 23 obcí sa nachádza v okrese Kežmarok.

Vo vzťahu k územiu Slovenska má územie MAS prihraničnú polohu, ktorá v minulosti pre prevažnú časť územia bola skôr nevýhodou ako výhodou, vzhľadom na nepriechodnosť štátnej hranice s Poľskom pre cestovný ruch a hospodárske aktivity v území. Situácia sa po roku 1989 výrazne zmenila a po vstupe obidvoch susediacich štátov do EÚ a následne do šengenského priestoru sa z nevýhody stala výhoda, vzhľadom na návštevný potenciál susedného Poľska v cestovnom ruchu a pri rozvoji hospodárskych aktivít v území.