Seminár 6. 2. 2018 na tému

Verejné obstarávanie pre projekty realizované v rámci realizácie stratégie CLLD.