Program rozvoja vidieka-ukončené

Program rozvoja vidieka ukončené 2

Výzva MAS 66_7.2_2

Výzva MAS 66_7.2_3

Program rozvoja vidieka MAS_066/4.1/1

Výzva MAS_066_7.5_2

Odborní hodnotitelia

Odborní hodnotitelia PRV 2

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-512-003

Výzva IROP – podpora podnikania a inovácii

Výzva komunitné sociálne služby C1

Výzva teréne a ambulantné služby C2

Výzva zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel B2

Výzva na nákup vozidiel spoločnej doprava osôb B3