Projekt Aquabela

Turisticko-informačný kiosk – Spišská Stará Ves

Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne – Reľov

Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej- Strážky

Odpočinkové miesto pre cyklistov v obci Lesnica

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany

Rekonštrukcia vodovodu Matiašovce

Vitajte v obci Matiašovce

Revitalizácia verejných priestranstiev – úprava prístupového chodníka na cintorín v obci Lechnica

Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník

Záchytné parkovisko pri ihrisku v obci Výborná

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Červený Kláštor

Cykloprístrešky Spišská Belá