MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na Aktivita B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb s cieľom  zlepšenia udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Dátum aktualizácie výzvy 12.1.2023

Informácia o aktualizácii

Kompletná dokumentácia so sledovaním zmien

Kompletná dokumentácia bez sledovania zmien


 

Dátum vyhlásenia: 28. 10. 2022

Text výzvy

Prílohy výzvy

Prílohy žiadosti o príspevok