Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Tatry-Pieniny LAG

//Tatry-Pieniny LAG
2812. 2023

PRV 7.4. Podpora na investície infraštruktúra základné služby

28.12.2023|Aktuality, Nezaradené, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Tatry – Pieniny LAG (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. […]

903. 2021

Implementácia stratégie CLLD

09.03.2021|Nezaradené, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS Tatry – Pieniny LAG, v ktorej sú na základe […]

2602. 2021

Výzva MAS_066/7.2/4

26.02.2021|Aktuality, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/4
Kód výzvy: MAS_066/7.2/4

Názov výzvy: Podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

2901. 2021

Výzvy január 2021

29.01.2021|Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

MAS Tatry – Pieniny LAG v januári 2020 vyhlásila dve nové výzvy z Integrovaného regionálneho operačné programu a to na […]

1412. 2020

Vyzva MAS PRV_066_7.5_3

14.12.2020|Aktuality, Nezaradené, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/3
 Kód výzvy: MAS_066/7.3/3

Názov výzvy: Podopatrenie 7.5

Typ výzvy: Otvorená

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

212. 2020

Oznam o aktualizácii

02.12.2020|Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

MAS Tatry – Pieniny LAG oznamuje že dňa 1.12.2020 bola  aktualizovaná výzva PRV MAS 66_7.2_3. Predmetom aktualizácie je zmena termínu uzatvorenia […]

1211. 2020

Výzva na predkladanie ŽoPr

12.11.2020|Nezaradené, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-003.

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na na […]

907. 2020

Aktualizácia výzvy

09.07.2020|Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Mas Tatry – Pieniny aktualizovala termín ukončenia výzvy  “Výzva MAS 66_7.2_2”  – termín ukončenia výzvy sa zmenil na 10.8.2020.

1706. 2020

Aktualizácia výziev

17.06.2020|Aktuality, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Mas Tatry – Pieniny aktualizovala termín ukončenia výziev “Výzva MAS_066_7.5_2” termín ukončenia výzvy sa zmenil na 30.7.2020 a “Výzva MAS […]

2609. 2019

Odborní hodnotitelia PRV 2

26.09.2019|Aktuality, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments