Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Nezaradené

/Nezaradené
1903. 2020

Výzva MAS_066_7.5_2

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/2

 Kód výzvy: MAS_066/7.5/2

Názov výzvy: Podopatrenie 7.5

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

1903. 2020

Program rozvoja vidieka

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/2

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/2

1903. 2020

Výzva MAS 66_7.2_2

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/2

Kód výzvy: MAS_066/7.2/2

Názov výzvy: Podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

2210. 2019

Program rozvoja vidieka-ukončené

22.10.2019|Nezaradené|0 Comments

1007. 2019

Odborní hodnotitelia

10.07.2019|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

1006. 2019

Program rozvoja vidieka ukončené 2

10.06.2019|Nezaradené|0 Comments

Posledná aktualizácia výziev MAS pre podopatrenia 4.1, 4.2 a 6.4. nadobudla platnosť 10.12.2019. Predmetom aktualizácie bolo predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP […]

2904. 2019

LTS 2019 foto

29.04.2019|Nezaradené|0 Comments

2704. 2019

Zásady ochrany osobných údajov

27.04.2019|Nezaradené|0 Comments

Vaše osobné údaje chránime
Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými […]

2504. 2019

Ostatné dokumenty

25.04.2019|Nezaradené|0 Comments

2504. 2019

Ukončené výzvy

25.04.2019|Nezaradené|0 Comments