Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Nezaradené

/Nezaradené
1510. 2020

Výzva MAS 66_7.2_3

15.10.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/3

Kód výzvy: MAS_066/7.2/3

Názov výzvy: Podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

2204. 2020

Výzva IROP – podpora podnikania a inovácii

22.04.2020|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-511-001 

Špecifický cieľ: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Typ výzvy: Otvorená

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum vyhlásenia: 20.4.2020

Dátum uzavretia: do […]

2104. 2020

Integrovaný regionálny operačný program

21.04.2020|Nezaradené|0 Comments

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-511-001

3103. 2020

Program rozvoja vidieka MAS_066/4.1/1

31.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Posledná aktualizácia výziev MAS pre podopatrenia 4.1, nadobudla platnosť 31.3.2020. Predmetom aktualizácie je predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP (4.1 ).

1903. 2020

Výzva MAS_066_7.5_2

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/2

 Kód výzvy: MAS_066/7.5/2

Názov výzvy: Podopatrenie 7.5

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

1903. 2020

Program rozvoja vidieka

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/3

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/2

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/2

Aktualizácia výzvy PRV MAS 066/4.1/1

1903. 2020

Výzva MAS 66_7.2_2

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/2

Kód výzvy: MAS_066/7.2/2

Názov výzvy: Podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

2210. 2019

Program rozvoja vidieka-ukončené

22.10.2019|Nezaradené|0 Comments

1007. 2019

Odborní hodnotitelia

10.07.2019|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

1006. 2019

Program rozvoja vidieka ukončené 2

10.06.2019|Nezaradené|0 Comments

Posledná aktualizácia výziev MAS pre podopatrenia 4.1, 4.2 a 6.4. nadobudla platnosť 10.12.2019. Predmetom aktualizácie bolo predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP […]