Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Nezaradené

/Nezaradené
208. 2021

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry 7.5

02.08.2021|Nezaradené|0 Comments

MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho […]

208. 2021

Výzva nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb B 3

02.08.2021|Nezaradené|0 Comments

Výzva nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb B 3

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-006

Miestna akčná skupina Tatry […]

208. 2021

Výzva zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel B2

02.08.2021|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-005.

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na na […]

903. 2021

Implementácia stratégie CLLD

09.03.2021|Nezaradené, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS Tatry – Pieniny LAG, v ktorej sú na základe […]

2901. 2021

Výzva terénne a ambulantné služby C2

29.01.2021|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-002.

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na na […]

2901. 2021

Výzva komunitné sociálne služby C1

29.01.2021|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-001.

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na na […]

1412. 2020

Vyzva MAS PRV_066_7.5_3

14.12.2020|Aktuality, Nezaradené, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/3
 Kód výzvy: MAS_066/7.3/3

Názov výzvy: Podopatrenie 7.5

Typ výzvy: Otvorená

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

1211. 2020

Výzva na predkladanie ŽoPr

12.11.2020|Nezaradené, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-003.

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na na […]

1510. 2020

Výzva MAS 66_7.2_3

15.10.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/3

Kód výzvy: MAS_066/7.2/3

Názov výzvy: Podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

2204. 2020

Výzva IROP – podpora podnikania a inovácii

22.04.2020|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-511-001 

Špecifický cieľ: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Typ výzvy: Otvorená

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum vyhlásenia: 20.4.2020

Dátum uzavretia: do […]