Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Nezaradené

/Nezaradené
2210. 2019

Program rozvoja vidieka-ukončené

22.10.2019|Nezaradené|0 Comments

1007. 2019

Odborní hodnotitelia

10.07.2019|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

1006. 2019

Program rozvoja vidieka

10.06.2019|Nezaradené|0 Comments

Posledná aktualizácia výziev MAS pre podopatrenia 4.1, 4.2 a 6.4. nadobudla platnosť 10.12.2019. Predmetom aktualizácie bolo predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP […]

2904. 2019

LTS 2019 foto

29.04.2019|Nezaradené|0 Comments

2704. 2019

Zásady ochrany osobných údajov

27.04.2019|Nezaradené|0 Comments

Vaše osobné údaje chránime
Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými […]

2504. 2019

Ostatné dokumenty

25.04.2019|Nezaradené|0 Comments

2504. 2019

Ukončené výzvy

25.04.2019|Nezaradené|0 Comments

2504. 2019

Aktuálne výzvy

25.04.2019|Nezaradené|0 Comments

Program rozvoja vidieka

Odborní hodnotitelia

Integrovaný regionálny operačný program

2504. 2019

Chod MAS Tatry – Pieniny LAG

25.04.2019|Nezaradené|0 Comments

Dňa 6. 3. 2018 bola našej MAS Tatry – Pieniny LAG schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok “Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu […]

2504. 2019

Školenie 24. 4. 2019

25.04.2019|Nezaradené|0 Comments

Foto-dokumentácia zo školenia dňa 24.4.2019 k výzvam na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci opatrení 7.2 a […]