Schválený harmonogram výziev verzia 1 podpísaný predsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Harmonogram bol 12. 4. 2019 schválený Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

 • Opatrenie 4.1. – Rozvinutá poľnohospodárska prvovýroba
  Predpokladaný termín vyhlásenia: September 2019
  Predpokladaný termín uzavretia: November 2019

 • Opatrenie 4.2. – Podporené poľnohospodárske výrobky
  Predpokladaný termín vyhlásenia: September 2019
  Predpokladaný termín uzavretia: November 2019

 • Opatrenie 6.4. – Vhodné podmienky pre rozvoj rôznych druhov cestovného ruchu
  Predpokladaný termín vyhlásenia: September 2019
  Predpokladaný termín uzavretia: November 2019