Schválený harmonogram výziev verzia 1 podpísaný predsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Harmonogram bol 12. 4. 2019 schválený Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

  • Opatrenie 6.4. – Vhodné podmienky pre rozvoj rôznych druhov cestovného ruchu
    Predpokladaný termín vyhlásenia: September 2019
    Predpokladaný termín uzavretia: November 2019