Indikatívny harmonogram výziev pre IROP – 1. aktualizácia na predkladanie žiadostí NFP na rok 2020 je zverejnený na tomto odkaze PDF

Indikatívny harmonogram výziev pre IROP na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie september 2019  až december 2019), ktorý bol schválený 4.9.2019 je zverejnený na tomto odkaze PDF

Schválený harmonogram výziev verzia 1 pre PRV podpísaný predsedom MAS Tatry – Pieniny LAG si môžete stiahnuť tu. Harmonogram bol 12. 4. 2019 schválený Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.