Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-003.

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu B1 – “Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry”.

Výzva: Formulár_ŽoPr v PDF

Prílohy výzvy vrátane formulára ŽoPr vo formáte docx, si môžete stiahnuť na odkaze, ktorý obsahuje:

• Prilohu_č.1_Formulár_ŽoPr.docx
• Prilohu_č.2_Špecifikácia_oprávnených_aktivít.docx
• Prílohu_č.3_Zoznam_merateľných_ukazovateľov.docx
• Prílohu_4_Výzvy-Kritéria_pre_výber_projektov.docx

Prílohy ŽoPr si môžete stiahnuť na odkaze, ktorý obsahuje:

• Prilohu_č.1-ŽoPr-Splnomocnenie.docx
• Prilohu_č.2-ŽoPr-Test_podniku_v_ťažkostiach.xlsx
• Prílohu_č._2a-ŽoPr-_Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_ťažkostiach.pdf
• Prílohu_č.2b-ŽoPr-Inštrukcia_k_určeniu_podniku_v_ťažkostiach.pdf
• Prílohu_č.3-ŽoPr-Úverový_prísľub.docx
• Prílohu_č.6-ŽoPr-Rozpočet_projektu.xlsx
• Prilohu_č.7-ŽoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin.situácie.xlsx

Aktualizácia výzvy kód IROP-CLLD-Q427-512-004 pre aktivitu B1 obsahuje

  • Informácia o aktualizácii výzvy B1 vo formáte PDF
  • Dokumentácia aktualizácie výzvy B1 so sledovaním zmien vo formáte ZIP
  • Dokumentácia aktualizácie výzvy B1 bez sledovania zmien vo formáte ZIP