Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

danko

/danko

About danko

This author has not yet filled in any details.
So far has created 89 blog entries.
907. 2020

Aktualizácia výzvy

09.07.2020|Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Mas Tatry – Pieniny aktualizovala termín ukončenia výzvy  “Výzva MAS 66_7.2_2”  – termín ukončenia výzvy sa zmenil na 10.8.2020.

1706. 2020

Aktualizácia výziev

17.06.2020|Aktuality, Tatry-Pieniny LAG|0 Comments

Mas Tatry – Pieniny aktualizovala termín ukončenia výziev “Výzva MAS_066_7.5_2” termín ukončenia výzvy sa zmenil na 30.7.2020 a “Výzva MAS […]

2304. 2020

Informácie k výzve IROP

23.04.2020|Aktuality|0 Comments

Vážení záujemcovia o výzvu IROP-CLLD-Q427-511-001 zo dňa 21.4.2020 vyhlásenú MAS Tatry-Pieniny LAG oznamujeme Vám, že z dôvodu opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19, […]

2204. 2020

Stav v implementácii stratégie CLLD

22.04.2020|Aktuality|0 Comments

Kancelária MAS Tatry – Pieniny LAG informuje verejnosť o stave plnenia Stratégie CLLD “Od Tatier k Dunajcu”.

K dnešnému dňu je […]

2204. 2020

Výzva IROP – podpora podnikania a inovácii

22.04.2020|Aktuality, Nezaradené|0 Comments

Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-511-001 

Špecifický cieľ: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Typ výzvy: Otvorená

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum vyhlásenia: 20.4.2020

Dátum uzavretia: do […]

2104. 2020

Integrovaný regionálny operačný program

21.04.2020|Nezaradené|0 Comments

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-511-001

3103. 2020

Program rozvoja vidieka MAS_066/4.1/1

31.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Posledná aktualizácia výziev MAS pre podopatrenia 4.1, nadobudla platnosť 31.3.2020. Predmetom aktualizácie je predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP (4.1 ).

1903. 2020

Výzva MAS_066_7.5_2

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/2

 Kód výzvy: MAS_066/7.5/2

Názov výzvy: Podopatrenie 7.5

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]

1903. 2020

Program rozvoja vidieka

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/2

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/2

Aktualizácia výzvy PRV MAS 066/4.1/1

1903. 2020

Výzva MAS 66_7.2_2

19.03.2020|Nezaradené|0 Comments

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/2

Kód výzvy: MAS_066/7.2/2

Názov výzvy: Podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavretá

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:  Od Tatier k Dunajcu

Dátum […]