MAS Tatry-Pieniny LAG oznamuje plánované predčasné zrušenie výziev IROP ku dňu 13.09.2022 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev. Po zapracovaní zmien, budú výzvy vyhlásené nanovo.

Predmetom zrušenia sú výzvy:
IROP-CLLD-Q427-512-002
IROP-CLLD-Q427-512-003
IROP-CLLD-Q427-512-004
IROP-CLLD-Q427-512-005
IROP-CLLD-Q427-512-006