Mesto Spišská Belá

Názov: Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opis projektu: V rámci projektu a spracovanej projektovej dokumentácie sme vybudovali 3 ks drevených prístreškov s príslušenstvom popri cyklochodníkoch vo vlastníctve mesta. Príslušenstvo dreveného prístrešku tvorí spevnená plocha, sedenie (lavice a stôl), náučno-informačná tabuľa, smetný kôš, stojany na bicykel a servisný stojan na bicykle.

Cieľ projektu: Podporiť budovanie infraštruktúry obce, rozširovať a skvalitňovať miestne služby a zlepšovať kvalitu života obyvateľov obce. Investície majú vplyv na miestny ekonomický rozvoj a zároveň zlepšenie podmienok pre život obyvateľov čo zabraňuje odlivu obyvateľov z vidieka.

Výška NFP: 15 490,87 EUR