• Kód výzvy-2023/00350, verzia 5, Opatrenie 7.5., Program rozvoja vidieka, zverejnená jún 2023
  • Kód výzvy-2023/00349, verzia 5, Opatrenie 7.4., Program rozvoja vidieka, zverejnená jún 2023
  • Kód výzvy-2023/00348, verzia 5, Opatrenie 7.3., Program rozvoja vidieka, zverejnená jún 2023
  • Kód výzvy-2023/00347, verzia 5, Opatrenie 4.2., Program rozvoja vidieka zverejnená, jún 2023.
  • Kód výzvy-2023/00346, verzia 5, Opatrenie 4.1., Program rozvoja vidieka. zverejnená jún 2023